Rettferdig pensjon?

Joachim Espe.

Dagens pensjonssystem straffer sliterne og gir gullpensjon til de rike og friske som lever lenge. Mange som har vært fagorganisert i mange år mister AFP-rettigheter pga nedbemanning eller tap av tariffavtale. Det er blant annet de med tunge jobber, som for eksempel bygningsarbeidere, som har størst sannsynlighet for å bli uføre. De taper både i ny AFP og ny Folketrygd.