Fellesforbundet opplever at det er mange tillitsvalgte og medlemmer som sliter med å delta på ordinære kurs. For å få enda flere dyktige skolerte tillitsvalgte tilbys nå en grunnopplæring du kan ta på mobilen!

Av Kjetil Larsen

Digitale kurs er blitt vanlig i store deler av arbeidslivet. Sertifiseringer og faglig oppdatering blir tatt gjennom kurs som hver enkelt tar på sin PC, nettbrett eller mobil. Fordelene med denne kursformen er flere; deltakerne kan ta kurset når det passer dem selv tilpasset sin arbeids- og livssituasjon, de kan stoppe og starte kurset når de vil, og gå tilbake seinere å se på ting på nytt når de trenger det. Den dimensjonen digitale kurs mangler er muligheten til å bli kjent med andre og danne nettverk. Det er heller ingen lærer i tradisjonell forstand tilstede hvis man vil stille spørsmål, eller lufte en problemstilling som kanskje er spesiell for din arbeidsplass.

Vil ha flere på kurs

Fellesforbundet har mange tusen tillitsvalgte på bedrifter i ulike bransjer, og over hele landet. Ca. 25 % av disse er nye hvert år. Alle skal ha en grunnopplæring for å kunne fylle vervet sitt på en god måte. I tillegg skal de som har vært tillitsvalgte en stund utdannes videre, og det er mange medlemmer som vil gå på kurs. Alt i alt bruker Fellesforbundet ca. 30 millioner hvert år på opplæring av medlemmer og tillitsvalgte.

Men det er mange som ikke får den opplæringa de bør ha. En undersøkelse fra 2015 viser at litt under 40 % av de tillitsvalgte som ble spurt ikke hadde vært på kurs i regi av forbundet i det hele tatt. Det kan være mange årsaker til dette. På mindre bedrifter kan det være vanskelig å komme fra, man kan ha en hjemmesituasjon som gjør det vanskelig å reise bort, eller ikke kjenner noen andre og er litt redd for å dra aleine.

Et tilbud til alle

Fellesforbundet er opptatt av at alle tillitsvalgte skal få et opplæringstilbud de kan gjøre seg nytte av. Derfor lanseres nå «Veiviseren», et digitalt alternativ til den tradisjonelle tillitsvalgtopplæringa, i juni. Linker til kurset vil bli automatisk sendt ut til alle som registreres som nye tillitsvalgte i forbundets medlemsregister. Avdelingene, for eksempel Oslo Grafiske Fagforening, vil kunne se hvem og når folk har gjennomført, og tilby ytterligere kursing. Veiviseren er bare det første steget på veien i opplæringa man trenger for å bli en god tillitsvalgt.

Hvis det er folk som har vært tillitsvalgte en stund som ønsker kurset, kan avdelingen generere lenker og sende ut. Ta kontakt med din avdeling!

Kurs og oppslagsverk

Veiviseren har seks kapitler, eller bolker, som omhandler temaer som er viktig å kunne noe om for en fersk tillitsvalgt, eller en som kanskje har lyst til å bli tillitsvalgt, men lurer på hva det innebærer. «Din rolle», «Fellesforbundet», «lover og avtaler», «forhandlinger», «mine medlemmer» og «nettverk og kurs» er overskriftene. Det er en «programleder» som tar deg igjennom kurset, brukket opp med filmer hvor andre tillitsvalgte bidrar med sine erfaringer, og små quizer for å minne deg på det du har lært.

Når du har vært igjennom kurset en gang, kan du lagre det på for eksempel mobilen og bruke det som et oppslagsverk når det er noe du lurer på. Veiviseren inneholder også en verktøykasse der det ligger tips, maler til avtaler og innkallinger og annet.

Fellesforbundet er det første forbundet i LO som satser på digital læring, og håpet er at man gjennom dette vil få enda flere tillitsvalgte og medlemmer som kan gjøre jobben som tillitsvalgt på en god måte. Gode tillitsvalgte er det beste vi kan tilby medlemmene!

Hvis du ønsker å vite mer om Veiviseren, eller gjennomføre kurset – ta kontakt med din avdeling i Fellesforbundet!

 

Veiviseren – Lær å bli tillitsvalgt på mobilen!
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *