Det er nå eller aldri for byggfagene. Derfor handler ikke Rørleggernes Fagforening sin nye rekrutteringskampanje om forsikringer eller medlemsfordeler, men om hva det betyr å stå sammen i en organisasjon.

Av Joachim Espe, leder i Fellesforbundet Avd. 605 Rørleggernes Fagforening

Byggebransjen er en bransje som har opplevd store endringer det siste tiåret. Fri flyt av kapital og arbeidskraft har skapt et arbeidsgivernes marked der arbeidsfolk er tvunget til å underby hverandre og etablerte firmaer må vike for bemanningsbyråer. Midlertidige ansettelser, språkbarrierer og kontrakter uten lønn mellom oppdrag, har ført til synkende organisasjonsgrad. Samtidig bygges de yrkesfaglige linjene systematisk ned i norsk skole, noe som vil gjøre oss enda mer avhengig av den importerte arbeidskrafta i framtida. Mange av dem som jobber ute på byggeplassene føler ikke bare på usikkerhet for lønns og arbeidsvilkår – de frykter at selve yrket deres er trua.

Skal vi snu denne skuta, og gjenreise den norske modellen med faste ansettelser og kollektive avtaler, har vi dårlig tid. Men hvordan bør fagbevegelsens svare på angrepene vi opplever? Hvordan kan vi hindre at folk bare gir opp? Hva innebærer det egentlig å vise handlekraft i situasjonen vi befinner oss i? I Rørleggernes Fagforening forsøker vi å skape et motsvar, der vi tar første steget nå med en rekrutteringskampanje.

Ut og trykke folk i handa
Fagforeninga må være tilstede der medlemmene og potensielle medlemmer er. For oss er det på byggeplassene. Det er der vi lærer hva som faktisk foregår. Hvilke firmaer leier inn hvem? Hva slags lønn får de? Hva er arbeidstida på bygget? Hva slags kontrakt har voksenlærlingene? Vi kan ikke sitte og vente på at denne informasjonen skal komme inn på fagforeningskontoret. Alle rørleggere på byggeplasser i Oslo-området skal ha møtt fagforeninga på den ene eller andre måten. Alle som jobber som rørlegger skal få muligheten til å organisere seg og delta i fellesskapet. Det krever en fagforening som er åpen, tilgjengelig og som driver aktivt oppsøkende arbeid.

Nye tider, nye virkemidler
Å få folk til å organisere seg i en fagforening, og i hvert fall få nok medlemmer til å tegne tariffavtale, tar tid. Vi er avhengig av å vinne tillit. Vi må vise at vi er der og har noe mer enn forsikringer og rabatter på danskebåten å tilby. Å bygge opp en klubb i en ny bedrift betyr gjerne jevnlige byggeplassbesøk over to år. Dette kan være vanskelig nok med fast ansatte som kan språket og har en trygg jobb. Det er enda vanskeligere for de som risikerer å miste oppdrag på dagen, og dermed stå på bar bakke. For å kunne gi også våre utenlandske arbeidskamerater et sterkere vern og en konkret grunn til å organisere seg, skal Rørleggernes Fagforening utover høsten kjøre språkkurs. Fra januar starter første kull som får fagkurs som skal lede fram til en skriftlige eksamen som gir mulighet til å ta praktisk svenneprøve og dermed norsk svennebrev. Dette kvalifiserer de utenlandske arbeiderne og styrker deres posisjon i det norske arbeidsmarkedet.

Organisering, ikke verving
Fagorganisering handler om å sette folk i stand til å endre egen hverdag, ikke å skaffe kunder til et servicekontor. Derfor er det viktig at vi er bevisst på at vi ikke bare skal levere masse navn på blokka, vi skal organisere folk. Vi skal tilby en mulighet til å jobbe sammen med kolleger med samme interesser og vi skal skape en arena for arbeidslivspolitisk arbeid. Derfor jobber vi målretta for å bygge strukturer i bedriftene som etter hvert kan stå på egne bein.

I rekrutteringsmateriellet vårt er det de klubbtillitsvalgte som forteller hvorfor de er organisert i fagforeninga. Klubbene er fagforeninga sine viktigste organisasjonsledd. Det er de som forvalter lov- og avtaleverket vårt, og det er de som forhandler med arbeidsgiverne. Når vi skal organisere nye arbeidskamerater, er de klubbtillitsvalgte de beste og mest troverdige representantene fagforeninga har.

I kampanja vår vektlegger vi akkord som lønnssystem. Dette er ikke likt i alle fag. Men for oss bygningsarbeidere er akkordsystemet et system som fremmer faglighet, selvstendige håndverkere og makt til arbeidslaget. Akkordsystemet er alt det et løsarbeiderregime ikke er. Gjennom akkord fremmer vi rasjonell drift, høy produktivitet, faglig stolthet, beslutningsmyndighet ute på byggeplassen og rettferdig lønn. Dette står i kontrast til løsarbeidere på bemanningskontrakter, «pekeledelse», dårlig prosjektering, forsinkelser, uforutsette utgifter og sosial dumping. Vårt mål er å sette flere rørleggere i stand til å bruke akkordsystemet og måle jobbene sine for å oppnå en rettferdig og god lønn.

To tanker på én gang
I Rørleggernes Fagforening har vi to tanker i hodet samtidig. Vi ser at selv om vi klarer å styrke oss organisatorisk, gå imot tyngdeloven og vokse i medlemstall, så stopper vi ikke automatisk framveksten av løsarbeidersamfunnet vi er vitne til. Det krever politisk vilje til å gjøre noe med rammevilkårene i bransjen. Politikerne som åpna for bemanningsbransjens lovfesta rett til å overta arbeidsformidling, må erkjenne de katastrofale konsekvensene det har hatt og gjeninnføre offentlig arbeidsformidling. Det nytter ikke lenger å si at verktøykassa er full, for den inneholder ikke det verktøyet vi trenger. Norsk arbeidsliv er bygd rundt faste ansettelser. I dag er dette satt til side. Skal vi gjenreise den norske modellen i byggebransjen er det ikke nok at fagforeningene vokser, vi må sette medlemmene i stand til å arbeide politisk for det arbeidslivet vi ønsker oss.

Vi må organisere, ikke bare verve
Stikkord:     

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *