6. mars var vi igjen samla til politisk streik og fanemarkering foran Stortinget med krav om å forby innleie på byggeplasser i Oslofjord-området. Mobiliseringa fram mot den første politiske streiken 15. november i fjor med over 2000 frammøtte, bidro til en rekke forslag fra partiene Ap, Sp, Sv og Rødt, som på ulike måter svarte på situasjonen med det økende løsarbeidet. I mars gjaldt det å holde trykket oppe fram mot Stortingsbehandlinga, og ikke minst legge press på tvilerne i Krf. Også denne markeringa ble kraftfull med 1500 medlemmer, tillitsvalgte i andre bransjer og ikke minst yrkesfagelever.

I perioden mellom de to politiske streikene har representanter fra fagforeningene deltatt på den politiske høringa i arbeids- og sosialkomiteen, hatt møter med de ulike politiske partiene, arrangert klubb- og temamøter, og mobilisert på byggeplassene.

Til grunn for mobiliseringa ligger rapporten fra byggfagforeningene og elektromontørenes forening fra 2017 som viser en innleiegrad på byggeplassene i Oslo som har 3-dobla seg siden 2012, hvor 4 av 10 arbeidstakere er innleid og hvor 85 % av innleien er ulovlig. Rapporten har blitt en premissleverandør i debatten om bemanningsbransjen, og nettopp derfor har NHO Service forsøkt å komme med alternative tall. Men der hvor NHO Service viser til en FAFO-rapport som igjen viser til NHO service egne tall, så viser vår rapport til konkrete undersøkelser på 59 byggeplasser.

I behandlingen i arbeids- og sosialkomiteen har de rødgrønne partiene samlet seg om streikens krav; å ta i bruk forskriftsadgangen som ligger i dagens Arbeidsmiljølov § 14-12 pkt 5 og forby innleie fra bemanningsbyråer på byggeplasser i Oslofjord-området. Men i tillegg til streikens krav har en rekke konkrete innstramminger og tiltak blitt foreslått, og det ser ut til å gå mot et flertall i Stortingsbehandlingen for et vedtak i denne retningen:

Å be regjeringen vurdere å fremme forslag til endringer som sikrer:

  • Kraftigere sanksjoner ved brudd på bestemmelsene om ut- og innleie av arbeidskraft. Samt at Arbeidstilsynet skal gis kompetanse på området (dvs få i oppgave å kontrollere bestemmelsen)
  • Gjenninnføring av kollektiv søksmålsrett mot ulovlig innleie, og utvide retten til å gjelde utleide arbeidere.
  • En innstramming av Arbeidsmiljøloven § 14-12 pkt 2. Adgangen til innleie begrenses slik at kun virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie, og at virksomheten og bemanningsforetaket på forespørsel fra Arbeidstilsynet skal fremlegge dokumentasjon på at virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte.
  • En innføring av en klar definisjon av fast ansettelse i Arbeidsmiljøloven, som inneholder minimum en bestemt stillingsprosent med en arbeidsplan som gir en forutsigbar ukentlig og månedlig arbeidstid.

De politiske streikene og mobiliseringa rundt disse har bidratt til å løfte debatten om bemanningsbransjens undergraving av faste ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, hms, produktivitet, lærlingplasser og rekruttering til yrkesfagene. Ikke minst har vi fått en prinsipiell debatt om forskjellen på fast ansettelse og løsarbeid. NHO Service forsøker å tegne et bilde av at det er enkelte useriøse aktører innen bemanningsbransjen som er problemet, men vi har vist at problemet er selve prinsippet om å fjerne arbeidsgiveransvar, stillingsvern og lønnsplikt. Vi kan som fagbevegelse aldri godta denne ansettelsesformen eller bedriftsstrukturen.

Vi har mobilisert medlemmene til to av de største faglige markeringene på lang tid. Markeringene har fått bred støtte i foreninger, forbund og LO. Vi har klart å samle en politisk opposisjon på Stortinget som vil levere på våre krav, og med et Krf på vippen kan vi få til deler av dette. Uansett utfallet på Stortinget har alle de fire partiene Ap, Sp, Sv og Rødt forplikta seg til å levere tiltak som får slutt på løsarbeidet vi har sett i bransjen vår alt for lenge.

Vi er langt fra i mål, men vi har tatt flere skritt i riktig retning, og ikke minst har vi vist at det fins kampkraft i den fortsatt organiserte byggebransjen. Og vi kommer til å fortsette å mobilisere, til faste ansettelser blir en realitet på byggeplassene og ikke bare i festtalene.

Joachim Espe, leder i Rørleggernes Fagforening

Kampen for faste ansettelser og mot bemanningsbransjen fortsetter
Stikkord:             

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *