rfag_damian

Om Rørleggernes Fagforening

Fellesforbundet Avd 605 Rørleggernes Fagforening organiserer rørleggere i Oslo. Vi jobber for en seriøs byggebransje basert på faste ansettelser og norsk lønn i Norge. Vi er en fagforening for alle som jobber i Norge og vil bekjempe forsøkene på å splitte rørleggere opp i løsarbeidersystemer.

Rørleggernes fagforening organiserer rørleggere, lærlinger og elever som skal bli lærlinger, i Oslo og Akershus. Vi har ca 900 yrkesaktive medlemmer og 33 bedrifter med tariffavtale. Vi har en leder som er frikjøpt 100%, en oppmåler som er ansatt på 100% og en organisasjonsarbeider ansatt på 100%. Vi har et styre som består av 9 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styret er satt sammen av tillitsvalgte fra de ulike klubbene. Styret leder fagforeninga mellom årsmøtene, som bestemmer kursen for arbeidet gjennom handlingsplan og budsjett samt valg.

Rørleggernes fagforening sin viktigste oppgave er å gjøre klubbene så sterke som mulig. Vi skal være ute på byggeplasser, verve medlemmer, bistå klubbene når de trenger det, sørge for skolering og erfaringsutveklsing mellom tillitsvalgte. Fagbevegelsen oppstod som en kamporganisasjon og det mener vi i Rørleggernes fagforening at den fortsatt skal være. Det betyr ikke at vi skal lage bråk og streike hele tiden, men det betyr at vi er avhengig av aktive medlemmer og klubber som vil være med å jobbe for de endringene vi ønsker. Fagforeninga er ikke et servicekontor som fikser ting for deg, men vi skal sette flest mulig i stand til å sloss for egne krav. En sterk fagforening er en aktiv fagforening med aktive medlemmer!

Styret

joachimLeder: Joachim Espe (Bravida)
Tlf: 934 51 131
E-post: joachim@rfag.no

 

Nestleder: Dag Mathisen (Imtech)
Tlf: 916 87 452
E-post: dag.mathisen@imtech.no

 

Sekretær: Jon Martin Langemyr (CMM)
Tlf: 957 31 177
E-post: jon_martinlangemyr@hotmail.com

 

Styremedlem: Terje Berg (Oras)
Tlf: 465 41 095
E-post: terje.berg@oras.no

 

Styremedlem: Lars Magnussen (OAR)
Tlf: 480 54 081
E-post: lars.magnussen@oar.no

 

Styremedlem: Sebastian Grühn (Eriksen og Jensen)
Tlf: 922 36 385
E-post: sebastian.g@ejas.no

 

Styremedlem: Bjørn Christensen (Andenæs)
Tlf: 917 00 405
E-post: bjorn1964@gmail.com

 

Styremedlem: Tim Synsterud (Caverion)
Tlf: 916 71 873
E-post: tim.synsterud@caverion.no

 

Ungdomsrepresentant: Erik Ford (Bravida)
Tlf: 962 29 052
E-post: erik.alex.ford@gmail.com

 

1. vara: Kjetil Solli (Andersen og Aksnes)
2. vara: Joakim Gjestad (NRA Øst)
3. vara: Jan Petter Jørgensen (Bærum Rørleggerbedrift)
4. vara: Omar Muhumed (Imtech)

Ansatte

Organisasjonsarbeider: Boye Ullmann
Tlf: 913 63 024
E-post: boye@rfag.no

 

Oppmåler: Kjell Arild Lier
Tlf: 911 56 206
E-post: kjell@rfag.no