Rettferdig pensjon?

Rettferdig pensjon?

Dagens pensjonssystem straffer sliterne og gir gullpensjon til de rike og friske som lever lenge. Mange som har vært fagorganisert i mange år mister AFP-rettigheter pga nedbemanning eller tap av tariffavtale. Det er blant annet de med tunge jobber, som for eksempel bygningsarbeidere, som har størst sannsynlighet for å bli uføre. De taper både i ny AFP og ny Folketrygd.

Streik i hotell og restaurant

Streik i hotell og restaurant

Det kom til brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO om Riksavtalen. Dermed går 3500 hotell- og restaurantarbeidere ut i streik fra søndag 24. april.

– Vi er i streik fordi arbeidsgiverne sier plent nei til vårt hovedkrav som er rett til lokale forhandlinger! Det sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Rørleggernes Fagforening støtter streiken og oppfordrer alle til å unngå å bruke hoteller som er tatt ut i streik.