Bli med på pensjonskurs 27. – 28. april

Bli med på pensjonskurs 27. – 28. april

Rørleggernes fagforening i samarbeid med Fellesforbundets distriktskontor for ADK Øst inviterer til pensjonskurs på sørmarka 27. – 28. april.

Kurset er åpent for tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet ADK Øst, som vil vite mer om hvordan pensjonssystemet fungerer i dag og hvordan vi kan endre det. Du trenger ikke ha jobbet med pensjon tidligere eller være redd for vanskelige tekniske utregninger.

Rettferdig pensjon?

Joachim Espe.

Dagens pensjonssystem straffer sliterne og gir gullpensjon til de rike og friske som lever lenge. Mange som har vært fagorganisert i mange år mister AFP-rettigheter pga nedbemanning eller tap av tariffavtale. Det er blant annet de med tunge jobber, som for eksempel bygningsarbeidere, som har størst sannsynlighet for å bli uføre. De taper både i ny AFP og ny Folketrygd.