rfag_tariff_header

Om tariffavtalen

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller deres representanter (fagforeninger og arbeidsgiverforeninger).

Fellesoverenskomsten for byggfag er den tariffavtalen vi rørleggere jobber på. Denne avtalen regulerer lønns- og andre arbeidsvilkår som reise- og brakkebestemmelser, overtidsbetaling, lengde på arbeidsuka, feriepenger, regler for innleie av arbeidskraft og avtalefestet pensjon (AFP).

Når bedriften er bundet av en tariffavtale, gjelder også Hovedavtalen (mellom LO og NHO) for bedriften. Hovedavtalen har en del regler blant annet om hvordan forholdet mellom bedriften og de tillitsvalgte skal være; regler for forhandlinger, medbestemmelse, hvordan arbeidsforholdene skal være for de tillitsvalgte, at vi har krav på fri til tillitsvalgtarbeid, og så videre.

En del bedrifter sier de «praktiserer tariffvilkår» uten å faktisk ha tariffavtale. Men det betyr at Hovedavtalen ikke gjelder for bedriften og at Fellesforbundet ikke kan gå inn og reise krav mot bedriften i tråd med Hovedavtalen. Har ikke bedriften signert tariffavtale har dere heller ikke AFP. Dette er en tilleggspensjon som utgjør 1 -1,5 millioner kroner i et livsløp.

Tariffbedrifter

 • Adecco Solutions AS Avd Bygg&Anlegg Oslo
 • Andenæs VVS AS
 • Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS
 • Assemblin AS avd Oslo
 • Bemanning AS
 • Bravida Norge AS avd Oslo VVS
 • Brunata (NUF)
 • Bærum Rørleggerbedrift AS
 • C M Mathiesen & Co AS
 • Caverion Norge AS avd Oslo/Bryn
 • Christiania Rørleggerbedrift AS
 • City Rørlegger AS
 • Eriksen & Jensen AS
 • Fast VVS AS
 • GK Rør AS Avd Oslo
 • GK Rør AS avd Romerike
 • HR Rør AS
 • Ingeniør Sverre Hollie AS
 • Ingeniørfirmaet Viking AS
 • Kristiansen Rørservice AS
 • Larmerud Rørservice AS
 • Lørenskog Rørleggerbedrift AS
 • Nexus VVS AS
 • Nordisk Håndverk AS
 • NRA Øst AS
 • Oras AS Avd Oslo (og Avd Sandvika)
 • Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS
 • Ringside Rørleggerbedr AS
 • Rørleggernes Fagforening
 • Solutec Prosjekt AS
 • VVS Engineering AS
 • VVV Rørleggerforretning AS
 • Workshop Bemanning & Kompetanse AS avd Oslo

Avtaleverk

pdf_icon      Klikk her for å laste ned Fellesoverkomsten for byggfag 2014-2016 (pdf)

pdf_icon      Klikk her for å laste ned protokollen fra mellomoppgjøret 2015 (pdf)

pdf_icon      Click here to download the collective agreement for the building industry 2014 – 2016 (pdf)