Hvorfor organisere seg?

Byggebransjen er en en bransje i endring. Før var bygningsarbeidere og rørleggere fast ansatt i et firma. I dag er bemanningsbyråer med midlertidige ansettelser i ferd med å ta over. Våre rettigheter, som har vært kjempa fram gjennom hundre år, er under angrep. Derfor er det viktigere enn noensinne å stå samla. Det gjør vi i Rørleggernes Fagforening. Og vi vil gjerne bli enda flere.

Vil du ha besøk på din byggeplass, kan du sende oss en e-post på post@rfag.no. Vil du bli med i Rørleggernes Fagforening, kan du melde deg inn her: Bli medlem.

Hvorfor være med i en fagforening?

joachim“Jeg er organisert rørlegger fordi jeg vil være med å sloss mot sosial dumping”

Sebastian Grühn, klubbleder i eriksen & Jensen

Sosial dumping er det som skjer når bemanningsbyråene og andre useriøse aktører angriper de etablerte ordningene i byggebransjen. Det går selvsagt utover de ansatte. Rørleggere som jobber uten tariffavtale lever med vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i bransjen. Over halvparten av de som jobber på byggeplassene i dag, har ikke fast ansettelse. Det jobber vi for å ordne opp i.

 

joachim“Jeg er organisert fordi jeg veit at da vil jeg alltid ha noen i ryggen hvis jeg får problemer på jobben”

Omar Muhumed, tillitsvalgt i Assemblin

Hvis du opplever for eksempel uteblitt lønn eller usaklig oppsigelse er det godt å ha en fagforening å støtte seg til. I fjor alene hjalp fagforeninga 46 rørleggere med å få til sammen 2,5 millioner i lønn de hadde krav på.

 

joachim“Jeg er med i fagforeninga fordi jeg vil være med å påvirke min egen arbeidsplass”

Terje Berg, klubbleder i Oras

Byggebransjen er en en bransje i endring. Der folk før i tida var fast ansatt i et firma er bemanningsbyråene og midlertidige ansettelser nå i ferd med å ta over. Rettigheter som har vært kjempa fram gjennom hundre år er under angrep. Derfor er det viktigere enn noensinne å stå samla. Det gjør vi i Rørleggernes Fagforening.

joachim“Jeg er organisert fordi det er tariffavtale, lokale forhandlinger og muligheten til å jobbe akkord, som sikrer et skikkelig lønnsnivå”

Erik Ford, klubbleder i Bravida

Rørleggernes Fagforening og målekontoret vårt sørger for at du som medlem får skolering i akkordarbeid og kan måle jobbene dine. Akkordsystemet er vårt viktigste verktøy for å holde produktiviteten og lønnsnivået oppe.

Lagre